.. Loading ..

קניית קרקע מהמינהל

קניית קרקע מהמינהל – חכירה לדורות ובעלות פרטית

קניית קרקע ממנהל מקרקעי ישראל, הידוע גם בתור רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) שונה ברמה המשפטית מרכישה של קרקע פרטית. במקום שהבעלות תעבור לידיו הפרטיות של הרוכש, מה שלמעשה עובר לידיו הוא זכויות שכירות לזמן מסוים (חכירה לדורות). יחד עם זאת, רפורמה חדשה משנה את הכללים וחשוב להיות מודעים לה ולהיוועץ עם עורך דין מקרקעין במידת הצורך.

למעשה כמעט כל הקרקעות בישראל נמצאות בבעלות המדינה ובבעלות הקרן הקיימת לישראל, למעט אחוזים בודדים. מי שמחזיק ומנהל את הקרקעות האלו הוא מנהל מקרקעי ישראל. כאמור, כאשר רוכשים קרקע מהמנהל לא קונים את הבעלות כי היא נשארת אצל המדינה ומה שמקבלים הוא זכויות שונות הניתנות לתקופה מסוימת. במילים אחרות, מדובר בסוג של שכירות של הקרקע לתקופות משתנות, הנקראות “חכירה” לתקופה שבין 5 ל- 25 שנים ו”חכירה לדורות” ליותר מ- 25 שנים. כמעט תמיד מדובר בחכירה לדורות המתפרשת על פני תקופה של 49 שנים וקיימת אפשרות הארכת החכירה לתקופה זהה. לאורך השנים האלו ניתן לנצל את הזכויות הרבות על הקרקע, שלמעשה זהות במהותן לקרקע פרטית, למשל לבנות, לשפץ, להשכיר, לשעבד, לשנות ייעוד, תבצע תוספות בנייה ולמכור את הנכס.

אם כן, מבחינה מהותית אין הבדלים גדולים בין חכירה לדורות ובין בעלות פרטית על הנכס. ואולם, ישנם היבטים בירוקרטים שבהחלט עלולים להטריד כאשר מבקשים לבצע פעולות שונות בנכס, לרבות מכירתו. במקרים אלו, במקום לבצע את העסקה בלי לתת דין וחשבון לאיש, יש צורך לקבל את אישור מנהל מקרקעי ישראל בתהליך שעשוי לעיתים להיות ממושך וגם לדרוש תשלומים. כמו כן, קיים הנושא של דמי החכירה המשולמים למנהל, אותם נהוג לשלם בתור דמי היוון בבת אחת לכל תקופת החכירה לדורות.

לכן, חשוב לדעת שלאחרונה נכנסה לתוקף רפורמה המאפשרת להתנתק למעשה ממנהל מקרקעי ישראל. משמעותה שהחוכרים יוכלו מעתה להעביר אליהם את הבעלות על הקרקע, מה שאומר חיסכון בהליכים בירוקרטים ובתשלומים בעת ביצוע פעולות בנכס, מבלי שיהיה צורך לאשר את הפעולות מול המנהל ולקבל את הסכמתו.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.