.. Loading ..

יועץ נגישות עבור בית כנסת

יועץ נגישות עבור בית כנסת

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתי כנסת נמנים על המקומות הציבוריים המחויבים לעמוד בדרישות ההנגשה, בהיותם מעניקים לציבור שירותי דת. על מנת להבין אם אתם זקוקים לשירותי יועץ נגישות עבור בית כנסת, וכדי להבין אילו הנגשות נדרשות ואילו פטורים והקלות תוכלו לקבל, מומלץ לפנות אל משרדנו המתמחה בנושא זה.

חשיבות הנגשת בתי הכנסת

על חשיבות ההנגשה של בתי הכנסת בישראל נדמה שאין צורך להכביר מילים. מדובר בהנגשה על מנת שכל אדם בקהילה יוכל להגיע לבית הכנסת ולהשתתף בפעילויות המתקיימות בו, כולם כולל אנשים עם מוגבלות. לא מדובר רק בעמידה בדרישות שמציב החוק ובהימנעות מתביעה אפשרית, אלא גם בשיפור הגיבוש של הקהילה, שיפור שביעות הרצון של המתפללים והנוחות שלהם בבית הכנסת, וכמובן הידיעה שלכולנו יש זכות להתפלל בציבור מבלי להיות תלויים לשם כך באחרים.

כיצד מתבטאת הנגשת בית הכנסת

יועץ נגישות עבור בית כנסת יסביר לכם כי מדובר בשורה ארוכה של היבטים נדרשים ומחויבים בחוק. קצרה היריעה מלתאר בפירוט את כולם ולכן נביא רק כמה דוגמאות בולטות. ראשית, ליד בית הכנסת חייבת להיות חנייה מותאמת לצרכיהם של נכים שהינה סמוכה לכניסה למבנה, ויש בה את כל הדרוש מבחינת התקנים הנוגעים לשילוט ומידות החנייה. בנוסף, חייבת להיות גישה ישירה ונוחה מהחנייה עצמה ועד אל הכניסה הראשית של בית הכנסת.

כמו כן, בבית הכנסת חייבים להיות שירותים לנכים העומדים בתקנים ובאמור בחוק. מדובר בשירותים שאפשר להגיע אליהם מכל המפלסים הנגישים בבית הכנסת, ואשר יש בהם אסלה מוגבהת, מאחזי יד קרובים לאסלה ועל הקיר מהצד השני שלה, מאחז אופקי המאפשר לסגור את הדלת, מקום פנוי לכיסא גלגלים, כיור ואבזרים נוספים העומדים במפרטים הדרושים.

בנוסף לעיל, יש להציב שילוט נגיש וברור בבית הכנסת בהתאם לתו התקן הרלוונטי, אשר מפנה אל שירותי הנכים, ליציאות, לאולם הקידושים, לעזרת נשים משנית, לחניית נכים, לעזרים מיוחדים וכן הלאה. כמו כן, על הגבאי של בית הכנסת להכיר היטב את כל סידורי ההנגשה.