.. Loading ..

יועץ נגישות השירות

מורשה נגישות השירות ותפקידו

תחום הנגישות בשירות הינו חדש יחסית בישראל ובפרט בכל הקשור לעולם המשפט ולתביעות הנגזרות מתוך החוקים הרלוונטיים. למשרדנו מומחיות מיוחדת בדיני נגישות ובאמתחתו ידע מעמיק המסייע ללקוחות להבין האם עליהם לעמוד בדרישות ובאילו דרישות מדובר. מאידך אנו מסייעים גם למעוניינים לתבוע גורמים שאינם עומדים בדרישות החוק. אחד מבעלי המקצוע החשובים ביותר בתחום הינו מורשה נגישות השירות ועליו נדבר בשורות הבאות.

כמה מילים על מורשי נגישות

מורשה נגישות השירות הינו בעל מקצוע אשר קיבל תעודה המעידה על כך ממשרד הכלכלה (היום משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים) ונרשם בפנקס הרלוונטי של המשרד. בדרך כלל הכוונה היא ליועץ נגישות השירות העוסק בהנגשה של מקום בו ניתנים שירותים, כגון כתיבת וחידוד נהלים, הנגשת אתר האינטרנט של נותן השירות, רהיטים ושילוט במקום הפיזי, הדרכות לעובדים וכדומה. בנוסף, ישנו סוג אחר של מורשה נגישות, אשר עוסק במבנים תשתיות וסביבה ונקרא בקיצור מורשה נגישות מתו”ס. כאן מדובר בבעל מקצוע כמו הנדסאי, מהנדס או אדריכל העוסק בהנגשה של מבנים וסביבות פיזיות של מבנים, והדרישה היא שיהיו רשומים בפנקסים הרלוונטיים למקצועם. מעבר לכך, בעלי מקצוע אלו חייבים במעבר של קורס והכשרות ייעודיות ובמעבר של בחינות.

הרקע לצורך ביועצי נגישות

הצורך בהתייעצות או אישור מטעם מורשה נגישות ובליווי שלו מגיע מחקיקה שנעשתה בישראל, בעיקר לאורך העשורים האחרונים. החוק המרכזי הינו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אשר החל משנת 2005 עוסק גם בתחום הנגישות. החוק דורש להנגיש את כל המקומות שבהם ניתנים שירותים לבעלי מוגבלויות, ביניהם בתי עסק, משרדי ממשלה, מסעדות, בתי קולנוע, בתי מלון, פארקים, אתרי אינטרנט, בתי ספר, בתי משפט, מופעים וכדומה. כל המקומות האלו ואחרים מחויבים בהנגשה הנוגעת הן לשירותים המסופקים והן לתשתיות ולסביבה הפיזיות של הבניין. זאת על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להגיע למקום, להתנייד בו ולהתמצא בו, להשתמש וליהנות מהשירות, לקבל מידע או שירות שהמקום מספק, להשתתף בתוכניות ופעילויות, להשתמש במתקנים וכן הלאה – וכל זאת באופן בטוח, עצמאי, מכובד ושוויוני.