.. Loading ..

דרוש מורשה נגישות השירות

דרוש מורשה נגישות השירות

לא פעם בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט מופיעים פרסומים כגון “דרוש מורשה נגישות השירות”, וזאת על ידי מקומות שונים המעניקים שירותים לציבור. למעשה, הדרישה למורשה נגישות הולכת וגוברת בשנים האחרונות, עם מעבר של חוקים ותקנות, כגון אלו העוסקות בהנגשה של אתרי אינטרנט.

למרות שהתחום המשפטי של נגישות עדיין נמצא בראשית דרכו, משרד עורכי הדין ירון אילון כבר רכש מומחיות בכל הקשור לאיסור הפלייה, זכויות של בעלי מוגבלויות, דיני נגישות והחובות הקשורים בנושאים אלו. למי שמחפש מורשה נגישות, משרדנו מספק ייעוץ לגורמים המבקשים לדעת אם הם עומדים בדרישות הנגישות, וכן לגופים המעוניינים לברר את זכאותם לקבל הקלה או פטור מדרישות אלו. בין היתר, אנו מעניקים ליווי משפטי שוטף לעמותות, עסקים ומשרדים, ומנהלים עבורם את כל תהליכי ההנגשה והתאמת נהלי העבודה והשירות, בשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע רלוונטיים. עו”ד אורטל מאיר העובדת במשרדנו הינה מורשית נגישות השירות מוסמכת.

מעבר לכך, המשרד מהווה כתובת למעוניינים להגיש תביעות אזרחיות כנגד מקומות המחויבים על פי חוק לעמוד בדרישות הנגישות, אך אינם עומדים בהן. עבור אנשים וגורמים אלו אנו מספקים חוות דעת הנוגעת לסיכויי הצלחה בתביעה, האופציות הפתוחות בפניהם, ובמידה שהתביעה יוצאת אל הפועל אנו מייצגים ומלווים אותה לכל אורכה ובכל הערכאות הרלוונטיות.

היסוד לעבודתו של מורשה הנגישות

חשוב לדעת במדינת ישראל אסור להפלות אנשים עם מוגבלויות. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הפליה משמעה יחס שונה שהאדם עם המוגבלות מקבל מאחרים מבלי שתהיה לכך סיבה רלוונטית. הדבר נכון גם לגבי תנאים שנקבעו שלא מהעניין או שלא בוצעו התאמות נגישות המאפשרות העסקה, גישה למקום, שימוש בשירות או קבלתו על ידי אדם עם מוגבלות. חוק זה שנחקק לפני כ- 20 שנה נוסד לאור תפיסה הדוגלת בזכויות האדם, ומכירה בעקרונות של כבוד האדם, ההכלה, האוטונומיה ויסוד השוויון. החוק מעגן את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ואת חובתה של החברה להגשימן, ובנוסף קובע כי אנשים עם מוגבלויות זכאים לקבל החלטות הנוגעות לחייהם בהתאם להעדפותיהם ולרצונם. הפרק החשוב ביותר בחוק הוא פרק הנגישות שנוסף לחוק בשנת 2005 ומעגן את מחויבות הסביבה להתאים את השירותים, המבנים, התשתיות והסביבה ליכולות החושיות, הפיזיות, השכליות והרגשיות של בעלי מוגבלויות, כך שיוכלו לתפקד באופן מלא. התוספת לחוק גם עיגנה את תפקיד מורשה הנגישות, שהינו בעל מקצוע המוסמך מתוקף החוק לתת אישורים ולספק ייעוץ בתחום ההנגשה של שירות ללקוחות עם מוגבלות.

תפקידי מורשה נגישות השירות:

מורשה נגישות השירות מנחה את החייבים בנגישות לגבי:
זיהוי והסרת חסמי נגישות הקיימים בתהליכי שירות, נהלי מתן שירות ובאופן בו השירות ניתן בפועל.
התאמות עיצוב הפנים של המקומות בהם ניתן השירות: ריהוט, שילוט, אמצעי עזר וכדומה.
התאמות אמצעי מתן השירות.
התאמות המידע הנמסר ללקוחות בכתב ובעל פה.
הדרכת מנהלים ועובדים לגבי מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות.
התאמות נוספות במקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות, כגון משרדי המוסד לביטוח לאומי, לשכות רווחה, מעונות יום שיקומיים ומתקני ספורט המיועדים לאנשים עם מוגבלות וכדומה.
ייעוץ למעסיקים המבקשים להתאים את מקום העבודה לעובד עם מוגבלות ולקבל לשם כך מימון מהמדינה.
סמכויות מורשה נגישות השירות:

מורשה נגישות השירות מוסמך בחוק לתת את האישורים הבאים:

אישור בדיקה תקופתית של נגישות השירות ברשתות.
אישור למתן פטור מסיבות טכנולוגיות מהתאמות נגישות מסוימות לאתר האינטרנט.
אישור להתאמות נגישות המהוות חלופה למקרים של פטור מלא או חלקי מהתאמת נגישות הנדרשת בחוק.
אישור תכניות הדרכת נגישות לעובדים.
בדיקה בדבר הצורך בביצוע התאמות נגישות נוספות על תקנות, בשירות המיועד בעיקרו לאנשים עם מוגבלות ובשירות שנותן המוסד לביטוח לאומי.
אישור לצורך מתן רישיון לעסק שהשירות עומד בדרישות חקיקת הנגישות (חוק רישוי עסקים).
בדיקה נוספת לזו של החייב בבדיקת בניין קיים, שניתן בו שירות ייעודי לאנשים עם מוגבלות.
ייעוץ למורשה נגישות מתו”ס לגבי נגישות למקום חדש שאינו בניין.
אישור תכניות להנגשת בתי חולים, הנגשת שירותי בריאות הניתנים על ידי קופות חולים ושירותים הניתנים על ידי ספקי שירותי בריאות גדולים. הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו”ס.
אישור לתכנית להנגשה של מוסדות חינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידם. הייעוץ והאישור יינתנו ביחד עם מורשה נגישות מתו”ס.
אישור תכניות להנגשת מוסדות להשכלה על תיכונית והנגשת הלימודים הניתנים בהם.
חובת היוועצות עם מורשה נגישות השירות לשם ביצוע התאמות נגישות במוסדות להשכלה על תיכונית באופן פרטני עבור סטודנט.